Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Sembilan – HDMI Infra Installation

Client: Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Sembilan.

Location: Pejabat Kewangan Negeri, Tingkat 5, Blok D, Wisma Negeri, Jalan Dato’ Abdul Malek, 70503 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia.

Project:

  1. To supply 4K HDMI Splitter 4 Port.
  2. To supply HDMI Face Plate.
  3. To supply HDMI Cable 3M (Laptop to Splitter).
  4. To supply HDMI Cable 5M (Splitter to HDMI Face Plate).
  5. To supply HDMI Cable 20M ( HDMI Face Plate to Projector)
  6. To provide installation.

Solution: Installation HDMI Infra.