Universiti Putra Malaysia (Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat) – Audio Visual Solution

Client      : Universiti Putra Malaysia (Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat)

Location : Faculty of Computer Science and Information Technology, University Putra Malaysia, Serdang, 43400 Serdang, Selangor

Project    :

  1. To Supply 1 Unit of Driger WD-30 4K UHD Wireless Presentation System BYOD
  2. To Supply 3 Units of DrigeWD-30T Wireless Transmitter Dongle BYOD (Type A Transmitter)

Solution : Audio Visual Solution